Wody kopalniane. Gospodarka zasolonymi wodami kopalnianymi.

Eksploatacja pokładów węgla kamiennego prowadzi do wytłaczania na powierzchnię wód kopalnianych, których ilość i skład są różne w zależności od specyfiki danego złoża węglowego.

 

Zasolone wody kopalniane stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi. Polska polityka ekologiczna, zgodnie z polityką ekologiczną Unii Europejskiej, stawia sobie za priorytet rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód, zwłaszcza wód kopalnianych. W Polsce podejmowane są działania techniczno-organizacyjne, celem oczyszczenia wód kopalnianych. Nadal trwają prace nad nowymi, bardziej efektywnymi metodami.

 

Trzy kluczowe spostrzeżenia:

 

Zasolenie wód kopalnianych: wody kopalniane, zwłaszcza te mocno zasolone, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i ludzi. Wpływają negatywnie na zmiany w ekosystemach wodnych, zdrowie ludzi i prowadzą do znaczących strat ekonomicznych.

 

Radoczynność wód kopalnianych: w wodach kopalnianych występują pierwiastki promieniotwórcze, takie jak uran i rad, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Istnieje potrzeba opracowania metod ochrony środowiska przed tymi pierwiastkami.

 

Normy prawne: Unia Europejska i Polska wprowadziły szereg norm prawnych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w tym wodami kopalnianymi. Konieczne jest ciągłe monitorowanie i aktualizacja tych przepisów, aby zapewnić skuteczną ochronę wód.

 

Wody kopalniane, będące efektem eksploatacji pokładów węgla kamiennego, stanowią jedno z największych wyzwań dla ochrony środowiska w Polsce. Nasza firma, korzystając z najnowszych technologii i badań, opracowała najskuteczniejszy system do oczyszczania tych wód. Wykonaliśmy instalację w skali półtechnicznej osiągając skuteczność filtracji z siarczanów na poziomie 99%. Nasza technologia osiąga najwyższe parametry oczyszczania w porównaniu do dostępnych rozwiązań na rynku. Systemy nasze charakteryzują się dużymi przepływami przy małych gabarytach. Wyłapujemy też metale ciężkie czy pierwiastki promieniotwórcze takie jak rad czy uran. 

 

Nasze rozwiązanie:

 

Wykorzystując techniki wymiany jonowej, stworzyliśmy system, który nie tylko skutecznie oczyszcza wodę z niepożądanych substancji, ale także przekształca je w pełnowartościowe produkty, które mogą być dalej wykorzystywane w przemyśle.

 

Kluczowe cechy naszej technologii:

 

Wysoka skuteczność: próby laboratoryjne wykazały skuteczność filtracji na poziomie 98,5% – 99%.

 

Mobilność: dzięki zastosowaniu systemu kontenerowego, nasze urządzenie jest mobilne i może być stosowane w dowolnym miejscu, bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury.

 

Zrównoważony proces: proces regeneracji prowadzony jest w taki sposób, aby eluaty mogły być dalej wykorzystywane, eliminując problem odpadów.

 

Wyłapywanie metali: nasza technologia pozwala na selektywne wyłapywanie metali, przekształcając ścieki w wartościowy surowiec.

 

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią zaprezentujemy nasze rozwiązanie i dopasujemy system pod konkretny skład fizykochemiczny wody kopalnianej, zapewniając najwyższe standardy i skuteczność na rynku.

 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
    Administratorem danych osobowych jest BGW Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w formie komunikacji z użytkownikami jego strony internetowej). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby odpowiedzieć na pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na pytanie.