AQUATOR

Idea przyświecająca powstaniu systemu AQUATOR, zrodziła się w związku z ciągłym pogarszaniem się jakości wody przeznaczonej do picia dostarczanej w systemach wodociągowych.

Jest to spowodowane stosowaniem przestarzałych technologii uzdatniania wody, jak również problemów z jej dystrybucją. Dotyczy zabezpieczenia jakości wody w sytuacjach kryzysowych spowodowanych katastrofami ekologicznymi i awariami jak również narastającej fali terroryzmu światowego.

System AQUATOR może być stosowany do uzdatniania wody różnego pochodzenia, jak studnie, rzeki, jeziora, wody gruntowe i podziemne. Służy jako zabezpieczenie przed terroryzmem i do poprawiania jakości wody wodociągowej, ale nie akceptowalnej ze względu na okresowe przekroczenia niektórych dopuszczalnych wartości normowych, stabilizując jej parametry. Poprawia smak i zapach. System zabezpiecza przed skażeniami bakteriologicznymi, chemicznymi i radioaktywnością, gwarantując najwyższą jakość wody pitnej.

AQUATOR pozwala na zastosowanie w każdej skali, zarówno domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego jak również osiedla. Nie wymaga dodatkowej infrastruktury, działa automatycznie.

System Uzdatniania Wody AQUATOR jest typoszeregiem urządzeń, które mają zastosowanie w przypadku braku podstawowych danych jakości wody, lub zmiennej jakości wody.

 

Zakres usuwanych substancji potencjalnie niebezpiecznych (z wody pitnej).

Standardowy system:

  • Kationy metali ciężkich (jak żelazo Fe, mangan Mg, miedź Cu2+, nikiel Ni2+, ołów Pb2+, itd., i szczególne toksycznych, jak rtęć Hg2+, kadm Cd2+, tal Tl2+,  arsen As3+ i inne).
  • Aniony jak azotany NO3, azotyny NO2, fosforany PO4, chromiany CrO42-, cyjanki CN (również kompleksy cyjankowe z kationami metali), arseniny AsO33- i arseniany AsO43-, siarczki S2-, i wiele innych : nieorganicznych jak i organicznych anionów, jak fenolany PhO, aniony detergentów anionowych R-SO3– 
  • Szkodliwe i niebezpieczne mikroorganizmy : bakterie, grzyby, wirusy, glony, pierwotniaki, (również bakterie typu clostridia i cryptosporidium).

 

 

Rozszerzony zakres efektywności:

 

Możliwe jest rozszerzenie zakresu efektywności systemu, dla zastosowań specjalnych. Jeśli niezbędne są specjalne wymagania, użytkownik winien określić  zanieczyszczenia, które mają być wyeliminowane z uzdatnianej wody. Ponieważ dysponujemy pokaźną wiedzą na temat technik jonowymiennych, jak i doświadczeniem w poszczególnych procesach chemicznych, rozwiązania mogą być natychmiast zastosowane, z gwarancją ich pełnej skuteczności.

Dotyczy to zarówno obciążeń zanieczyszczeniami, jak również miejscem ujęcia (woda powierzchniowa). W takiej sytuacji stosujemy systemy spełniające „zadania specjalne”.

W przypadku obciążeń zanieczyszczeniami chemicznymi jest to dodatkowy system filtracji (np. wyłapywanie cezu), system pomp i filtracji mechanicznej w przypadku wody powierzchniowej lub zasilania ze studni głębinowych. System można umieścić w kontenerze.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
    Administratorem danych osobowych jest BGW Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w formie komunikacji z użytkownikami jego strony internetowej). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby odpowiedzieć na pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na pytanie.